Kotokartanosäätiön vuosikirje

Vuosi 2023 oli hyvää ikääntymistä edistävän Kotokartanosäätiön ennaltaehkäisevän toiminnan seitsemäs toimintavuosi. Monipuoliseen osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaamme osallistuttiin ennätyksellisesti lähes 30 000 kertaa. Toimintamme on pääosin osallistujille maksutonta ja järjestettiin edellisten vuosien tapaan omarahoitteisesti.

Ikääntyneiden määrä kasvaa yhteiskunnassa merkittävästi vuoteen 2030 saakka. Siksi on tärkeää, että he voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Säätiömme pyrkii tukemaan tätä tavoitetta tarjoamalla toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia, jotka auttavat ikääntyneitä elämään aktiivista ja turvallista elämää.

 

Hyvää ikääntymistä edistävää toimintaa tuotetaan tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Vuoden 2023 tavoitteenamme on ollut varmistaa ennaltaehkäisevän senioritoiminnan jatkuvuus SOTE-uudistuksen aiheuttamista muutoksista huolimatta. Olemme iloisia siitä, että Riihimäen kaupungin kanssa solmittu kumppanuussopimus sekä eri toimijoiden kanssa tehty yhteistyö ovat vahvistaneet Riihimäen avoimen senioritoiminnan jatkuvuutta ja kehittymistä vuoden aikana. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen, Oma Hämeen, kanssa käydyt keskustelut ovat puolestaan osoittaneet tarpeen Säätiön sääntömuutoksen valmistelulle. Muutoksen myötä voimme tulevaisuudessa osallistua myös Riihimäen alueen ulkopuoliseen yhteistyöhön ja kehitystoimiin, mikä turvaa Säätiömme tulevaisuuden toimintamahdollisuuksia sekä laajentaa vaikutusaluetta.

 

Monipuolista osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävää senioritoimintaa

Kotokartanosäätiö tarjoaa erilaisia tapahtumia ja toimintaa ikääntyneille, kuten yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja, puistotoimintaa, porukkalenkkejä ja monia muita aktiviteetteja. Pyrimme myös ehkäisemään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä etsivällä vanhustyöllä ja tarjoamalla erilaisia tavoitteellisia vertaistukiryhmiä, kuten Ystäväpiirejä ja omahoitovalmennusta. Lisäksi tuemme ikääntyneiden liikuntaa ja aktiivista elämäntapaa tarjoamalla avoimia liikuntaryhmiä ja seniorikuntosalitilan. Kehitämme toimintaamme yhdessä osallistujien kanssa panostaen erityisesti vertaisuuden ja onnistumisen kokemuksien syntymiseen.

 

Kotokartanosäätiön voimavaroina ovat aktiiviset vapaaehtoiset ja terve talous

Säätiömme omistaa kolme senioritoiminnan toimitilaa Riihimäen keskustassa sekä ylläpitää kahta ulkoliikuntapuistoa. Ennaltaehkäisevän toimintamme suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta vastaavat neljä korkeakoulutettua sosiaali- ja liikunta-alan ammattilaista. Lisäksi vuoden 2023 aikana yli 40 aktiivista vapaaehtoista oli mukana senioritoiminnan tuottamisessa. He saivat säännöllistä tukea ja koulutusta, ja heidän merkittävä työpanoksensa mahdollisti useita Säätiön tarjoamia toimintoja ikääntyneille.

Säätiön ylintä päätösvaltaa käytti asiantuntijoista koostuva hallitus, jota tuki ja seurasi Säätiön valtuuskunta. Säätiön ennaltaehkäisevän toiminnan rahoitus perustui kolmesta palvelutalokiinteistöistä saatuihin vuokratuottoihin sekä kuntosali- ja retkitoiminnasta kerättyihin kulukorvauksiin.

Säätiömme toiminta jatkuu aktiivisesti myös vuonna 2024. Olemme kiitollisia kaikille, jotka ovat mukana toiminnassamme – ikääntyneille, vapaaehtoisille, yhteistyökumppaneille sekä muille tahoille, jotka tukevat ja mahdollistavat toimintaamme. Yhteistyömme, niin nyt kuin tulevaisuudessa, mahdollistaa sen, että voimme yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla edistää ikääntyneiden hyvää elämää Riihimäen seudulla.

 

Lämpimin terveisin

Laura Järvelä
toiminnanjohtaja
Kotokartanosäätiö