Hankkeet

Korttelitoiminta-hanke

Kotokartanosäätiö on aloittanut korttelitoiminta-hankkeen syksyllä 2019. Hankkeessa pyritään rakentamaan asuinalueille asukkaiden toiveiden mukaista, yhteisöllisyyttä luovaa ikääntyneiden taloyhtiö- ja korttelitoimintaa. Tarkoitus on luoda mahdollisuuksia yhdessä olemiselle ja tekemiselle. Yhteisöllinen korttelitoiminta voi lisätä siihen osallistuvien turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä vähentää yksinäisyyttä! Hankkeessa käynnistetään korttelitoimintaa yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä tuetaan toimintaa.

Yhteistä toimintaa voi olla esimerkiksi taloyhtiöiden yhteisissä tiloissa, pihoissa tai puistoissa. Toiminta voi olla vaikka aivojumppaa, tuolijumppaa, peliporukka, pihapelejä, keskustelua kahvitellen jne. Hankkeen järjestämät asuintalojen läheltä lähtevät korttelikävelyt sopivat kaikille, myös rollaattorilla liikkuvalle. Kotokartanosäätiö tekee korttelitoiminta-hankkeessa yhteistyötä Riihimäen kaupungin ja Ikäinstituutin kanssa. Ollaanko taloyhtiössäsi tai naapurustossasi kiinnostuneita yhteisestä toiminnasta? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä! Lisätietoja Korttelitoiminta-hankkeesta voit kysyä p. 050 560 9739.

Etsivän työn verkosto ja -korttikampanja

Vuosina 2018-2019 Kotokartanosäätiö toteutti yhdessä Riihimäen kaupungin ja ev.lut. seurakunnan kanssa etsivän työn kokeiluhankkeen ikääntyneiden riihimäkeläisten sosiaalisen ja emotionaalisen yksinäisyyden sekä niihin liittyvän syrjäytymisen ja terveyshaittojen ennaltaehkäisemiseksi.

Hankkeen tavoitteena oli etsivän työn korttikampanjan avulla löytää ja ohjata tuen piiriin 60+ -vuotiaita riihimäkeläisiä, jotka tarvitsevat tukea vaikeaan elämäntilanteeseen tai koettuun yksinäisyyteen. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa etsivän työn asiakkaiden palvelupolkua, luoda työn mahdollistava paikallinen yhteistyötoimijoiden verkosto sekä riihimäkeläisten yhteisen välittämisen mallia.

Kokeilun aikana käynnistettiin myös Riihimäen alueellinen etsivän työn verkosto yhteistyössä Vanhus- ja lähimmäispalvelujen liiton Valli ry:n sekä Kirkkopalvelujen kanssa. Vuoden 2019 aikana verkosto toteutti yhdessä mm. Välittämisen päivän tempauksen sekä yhteisiä etsivän toiminnan esitteitä. Jatkossa verkosto jatkaa kokoontumisiaan. Kevään 2020 kokoontuminen jätetään väliin Koronavirusepidemian vuoksi. Voit kysyä lisää verkostosta p. 050 512 2755.