Säätiön hallinto

Kotokartanosäätiön hallintoelimiä ovat säätiön valtuuskunta ja hallitus.

Valtuuskunta tukee säätiön toimintaa. Valtuuskunnassa on 6 – 8 jäsentä. Valtuuskunta valitsee hallituksen jäsenet ja täydentää itse itseään. Valinnoissaan valtuuskunta huolehtii, että hallituksessa on laaja-alaista ja monipuolista osaamista. Valtuuskunnan jäsenen toimikausi on 3 kalenterivuotta.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluu 5 valtuuskunnan valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on 3 kalenterivuotta.

Hallituksen jäsenet 2024
Raninen Jarno pj
Aittola Eija
Runsamo Seppo
Viherä Sirpa
Yrjö-Koskinen Aarno

Valtuuskunnan jäsenet 2024
Ilonen Sointu pj
Anttila Auli
Jokinen Päivi
Pahkala Ritva
Saraneva Usko
Sillanpää Juha
Takala Riitta
Westerberg Leena