Säätiön hallinto

Kotokartanosäätiön hallintoelimiä ovat säätiön valtuuskunta ja hallitus.

Valtuuskunta tukee säätiön toimintaa. Valtuuskunnassa on 6 – 8 jäsentä. Valtuuskunta valitsee hallituksen jäsenet ja täydentää itse itseään. Valinnoissaan valtuuskunta huolehtii, että hallituksessa on laaja-alaista ja monipuolista osaamista. Toimikausi on neljä vuotta.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluu 5 valtuuskunnan valitsemaa jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallituksen jäsenet 2020-2021
Yrjö-Koskinen Aarno pj
Aittola Eija
Latvala Eira
Raninen Jarno
Runsamo Seppo

Valtuuskunnan jäsenet 2020-2023
Lahdensalo Sirpa pj
Ilonen Sointu
Jokinen Päivi
Kemiläinen Eero
Kuparinen Veli-Pekka
Pahkala Ritva
Saraneva Usko
Viherä Sirpa