Toiminnan rahoitus

Säätiön järjestämät tilaisuudet ovat pääosin maksuttomia. Mikäli kulukorvauksia peritään, on niistä aina ennakkoilmoitus.

Toiminnan rahoitus tulee säätiön vuokratoiminnasta ja saaduista lahjoituksista. Kotokartanosäätiö omistaa Riihimäellä toimivien palvelutalojen kiinteistöistä Kotokolmosen, Kalevankodin ja Kotokaarteen. Näistä kiinteistöistä saaduilla vuokratuotoilla  säätiö ylläpitää nykyistä hyvää ikääntymistä tukevaa yleishyödyllistä toimintaa.

Säätiö voi myös vastaanottaa testamentteja ja lahjotuksia sääntöjen mukaisen toimintansa ylläpitämiseen lahjoittajan tai testamentin antajan erityistoiveita kunnioittaen.  Yleishyödyllisenä toimijana säätiö on verovapaa saaduista testamenteista tai lahjoituksista. Lisäksi säätiöllä on mahdollisuus anoa uusiin hankkeisiin esimerkiksi Stean avustuksia, mutta toistaiseksi kaikki uusi toiminta on alusta alkaen toteutettu vuokratuotoilla.