Toiminta-ajatus ja tavoitetila

Toiminta-ajatuksenamme on edistää hyvää ikääntymistä.

Järjestämme monipuolista toimintaa, mikä tukee ikäihmisen toimintakykyisyyttä, osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Huomioimme toiminnassamme ikääntymisen kipupisteet: toimintakyvyn heikkenemisen, yksinäisyyden, masennuksen sekä muut syrjäytymisvaaran riskit.

Toimintamme on avointa kaikille kotona asuville eläkeläisille, jotka haluavat olla elämänmenossa mukana.

Tavoitteenamme on olla hyvää ikääntymistä tukevan toiminnan kehittäjä ja asiantuntija. Haluamme vaikuttaa toiminnallamme asenteisiin, jotta vanhuus nähdään yhtenä elämänvaiheena yksilöllisine tarpeineen ja voimavaroineen ja ikääntynyt väestö otetaan huomioon palvelutarjonnassa ja kaupunkisuunnittelussa.

Toiminnan tavoitteet

  • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • Yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen
  • Syrjäytymisen ehkäisy