Tuolijumppa Puistonkulmassa

Aika

6.3.2023 klo 15-15.45

Paikka

Puistonkulma, Valtakatu 7-9

Tuolijumppa vaihtuvin teemoin Puistonkulmassa

Lähiliikuntatuokiot ovat seniorien matalan kynnyksen liikuntaa. Tuokiossa harjoitetaan
voimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta. Kevyt tunti, jossa liikkeet tehdään tuolilla istuen.