Tehtävälomake 5. Syrjintä, ristiriidat ja vastakkainasettelu